In 2012 bracht de United States Preventive Services Task Force (USPFTF een onafhankelijk, gerenommeerd orgaan met als doel de gezondheid van alle Amerikanen te verbeteren door evidence-based aanbevelingen uit te brengen over screening, counseling en het preventief gebruiken van medicatie) een aanbeveling naar buiten ten aanzien van screenen op prostaatkanker. Dit betrof een grade D recommendation wat zoveel betekende dat screening op prostaatkanker voor alle mannen werd afgeraden. Een advies waar menigeen zich niet in kon vinden, onder meer vanwege de gebruikte wetenschappelijke evidence en de samenstelling van de commissie die de evidence beoordeelde.

Afgelopen jaar heeft de USPFTF de evidence opnieuw bekeken en de nieuw beschikbaar gekomen evidence na 2012 meegenomen in hun overweging. Dit betrof onder meer de publicaties van de ERSPC studie in 2012 (New England Journal of Medicine) en 2014 (Lancet) die een voortdurend effect van screening op prostaatkanker laten zien ten gunste van de mannen die werden gescreend, alsmede de publicatie vanuit de ERSPC groep waarin werd aangetoond dat screening op prostaatkanker leidt tot een kleinere kans op de ontwikkeling van uitgezaaide prostaatkanker (Eur Urol, 2012). De USPSTF stelde hun advies bij van een grade D recommendation naar een grade C recommendation, wat inhoudt dat voor mannen tussen de 55-69 jaar het screenen van prostaatkanker aangeboden mag worden nadat geïnformeerde besluitvorming heeft plaatsgevonden en de voor- en nadelen voldoende met de patiënt besproken zijn.