In augustus 2014 heeft de Movember Foundation het Global Action Plan 3 (GAP3) project gelanceerd: een wereldwijd onderzoek naar ‘active surveillance’ voor mannen met laag risico prostaatkanker. In dit project wordt de grootste centrale database opgezet met hierin de data van de meerderheid van de patiënten die wereldwijd onder Active Surveillance staan. Het primaire doel van het project is om wereldwijd een gelijke visie te krijgen over de selectie en monitoring van mannen met een laag risico prostaatkanker. Uiteindelijk zal er een richtlijn worden opgesteld over welke mannen in aanmerking komen voor active surveillance en hoe zij begeleid dienen te worden. Het project wordt gecoördineerd door het Erasmus MC o.l.v. Prof. Chris Bangma en Dr. Monique Roobol.

Stand van zaken
Inmiddels hebben 25 topklinieken in Amerika, Australië/Azië, Canada, Europa en het Verenigd Koninkrijk zich bij het project aangesloten. Tussen 2014 en 2016 is de wereldwijde database gecreëerd door middel van het combineren van de AS data die door deze individuele instituten is verzameld. De database beschikt over de klinische en demografische karakteristieken van alle mannen die zijn geïncludeerd in het GAP3 cohort op het moment van diagnose; hun klinische follow-up; en over informatie met betrekking tot het beëindigen van het active surveillance traject en eventuele vervolgbehandelingen. De GAP3 database bevat momenteel data van maar liefst 14,024 patiënten. Om de bestaande vraagstukken rondom active surveillance te kunnen oplossen, worden momenteel statistische analyses uitgevoerd.

Vervolgstappen
Op basis van de uitkomst van deze statische analyses zal een consensus richtlijn worden gegenereerd, in samenspraak met de betrokken clinici en andere belanghebbenden. Hiernaast zal er een wereldwijd online platform worden ontwikkeld met informatie en richtlijnen over AS als een erkende behandelingsstrategie voor prostaatkanker. Deze website zal beschikbaar worden gemaakt voor zowel clinici als patiënten. In de komende twee jaar zal in het specifiek de rol van MRI, genetische markers en PROMS (Patient Reported Outcome Measures) binnen active surveillance verder worden onderzocht. Omdat de huidige database op deze gebieden niet toereikend is, is hiervoor is aanvullende financiering beschikbaar gesteld door de Movember Foundation.

Heeft u vragen over dit initiatief dan kunt u contact opnemen met Sophie Bruinsma, de onderzoekscoördinator vanuit het Erasmus MC (s.m.bruinsma@erasmusmc). Meer informatie over de programma’s die door Movember worden ondersteund en over hoe u kunt zelf kunt doneren aan Movember, vindt u op de website www.movember.nl.