22 juni jl. promoveerde Leonard Bokhorst, arts-onderzoeker bij de afdeling Urologie van het Erasmus MC, op zijn proefschrift ‘Prostate cancer screening and active surveillance – can we increase survival without doing too much harm?’. Bokhorst zijn onderzoek had betrekking op zowel de ERSPC studie alsook de PRIAS studie, beiden projecten ondersteunt door SWOP-Research.

Bokhorst wilde met zijn proefschrift graag verdere informatie verschaffen over screening op prostaatkanker en een actief afwachtend beleid bij prostaatkanker. Twee hoofdvragen stonden centraal: (1) ‘Wat zijn de mechanismen die leiden tot de waargenomen daling van prostaatkankersterfte bij screening (in de ERSPC studie)?’, (2) ‘Zijn we in staat om bij een actief afwachtend beleid selectief mannen met een agressieve ziekte te identificeren?’.

Op basis van het onderzoek beschreven in de hoofdstukken 1 t/m 4 van zijn proefschrift concludeert Bokhorst dat de reductie van prostaatkankersterfte afkomstig lijkt te zijn uit alle screeningrondes, wat het resultaat is van de verschuiving van detectie naar een vroeger stadium. Verschillen in behandeling gezien tussen de screening en de controle arm van de studie hadden weinig effect op de waargenomen sterftereductie. De tweede vraag onderzoekt Bokhorst in de hoofdstukken 5 t/m 9. Hij concludeert dat na tien jaar de resultaten van de PRIAS studie de veiligheid van een actief afwachtend beleid onderstrepen. Een aanzienlijk deel van de mannen die volgens het PRIAS protocol overstappen naar een curatieve behandeling blijken echter op de definitieve pathologie geen aanwijzing te hebben voor een meer agressieve vorm van prostaatkanker. Bokhorst stelt dan ook voor om het PRIAS follow-up protocol aan te passen om zo de hoeveelheid mannen die onterecht stoppen met een actief afwachtend beleid te verminderen. Op basis van de gegevens beschikbaar worden verschillende voorstellen gedaan hoe het follow-up protocol te verbeteren. Deze studie, beschreven in hoofdstuk 9, werden onlangs gepubliceerd in het Europese medische tijdschrift European Urology.