Op 30 maart 2022 verdedigde Frank-Jan Drost met goed gevolg zijn proefschrift getiteld: ‘MRI and Risk Stratification in Diagnosing and Following Prostate Cancer Patients’. Onder leiding van zijn promotoren Prof. Monique Roobol (afdeling Urologie, Erasmus MC) en Prof. Krestin (emeritus hoogleraar afdeling Radiologie, Erasmus MC) en co-promotor dr. Ivo Schoots (afdeling Radiologie, Erasmus MC) werkte Drost de afgelopen jaren aan onderzoek op het gebied van prostaatkanker en de toepassing van de MRI. In het proefschrift staan twee hoofdvragen centraal: (1) Kunnen de MRI en de toepassing van risicoberekeningen (‘multivariabele risicostratificatie’) bijdragen aan het reduceren van het aantal onnodige testen in het diagnostische proces voor prostaatkanker?; (2) Kan een gepersonaliseerde aanpak op basis van onder meer de toepassing van risicoberekeningen en MRI een bijdrage leveren aan het verminderen van het aantal testen tijdens het volgen van een active surveillance beleid voor laag-risico prostaatkanker?   

In de verschillende hoofdstukken van zijn proefschrift werkt Drost deelvragen uit die hem helpen de twee hoofdvragen te beantwoorden. Zo schreef en publiceerde hij tijdens zijn promotietraject een Cochrane Systematic Review en Meta-Analyse ten aanzien van de inzet van de MRI, met of zonder MRI-gerichte prostaatbiopten, en systematische prostaatbiopten voor het diagnosticeren van prostaatkanker (hoofdstuk 1), beschrijft hij de uitkomsten van zijn PRODROME-studie (The PROstate cancer Detection by additional Risk stratification and MRI Evaluation study) in hoofdstuk 3, en maakt hij gebruik van de gegevens van mannen die deelnemen aan de PRIAS active surveillance studie om zijn tweede hoofdvraag te kunnen beantwoorden.  

De MRI speelt nu en ook in de toekomst een belangrijke rol in het diagnostische proces voor prostaatkanker. Maar ook zeker ten tijde van behandeling van prostaatkanker. De ontwikkelingen rondom (de inzet van) de MRI staan niet stil en de komende jaren zal er verder worden gekeken wat Artificial Intelligence voor toegevoegde waarde kan hebben. Daarnaast zal er gekeken gaan worden hoe de toepassing van risicostratificatie verder kan worden gepersonaliseerd.