Tijdens de Najaarsvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Urologie op 4 november 2016, werd voor de derde maal de Ipsen oncologische urologie prijs uitgereikt voor innovatieve patiëntenzorg binnen de oncologische urologie. Dr. Lionne Venderbos diende, in samenwerking met Prof. Chris Bangma en dr. Monique Roobol, een voorstel in voor de ontwikkeling van een PRIAS-app; een app waarin de patiënt op een active surveillance beleid zijn ziektebeeld kan monitoren, afspraken kan maken en vragen en opmerkingen kan bijhouden ter bespreking tijdens het eerstvolgende consult met de uroloog. Dit projectvoorstel werd door een jury verkozen als beste voorstel voor een innovatie binnen de oncologische urologie om de patiëntenzorg meetbaar te verbeteren.

Venderbos kreeg op 4 november de prijs uitgereikt en is inmiddels gestart met de organisatorische aspecten die nodig zijn voor het uitvoeren van het project.