November=Movember, ofwel de snorrenmaand. Het is de maand waarin mannen wereldwijd hun snor laten staan voor het goede doel. Evenals andere jaren namen Urologie-medewerkers deel aan deze actie en lieten de haren op hun bovenlip groeien.

Maar ook binnen het bedrijfsleven zijn er mannen die hun snor laten staan en zo geld ophalen voor de ‘Movember Foundation’ (https://nl.movember.com). Met het gedoneerde geld worden projecten gefinancierd die de gezondheid van de man verbeteren. De afgelopen 13 jaar heeft de Movember Foundation al ruim 1200 projecten voor de gezondheid van de man gefinancierd.

De doelstelling van de Movember Foundation: ‘ Het aantal mannen dat te jong overlijdt in 2030 met 25% verlagen’.

Prof. Chris Bangma en dr. Monique Roobol leiden sinds 2014 het Movember GAP3 Prostate cancer active surveillance project.