Van 11-15 maart 2016 werd in München het jaarlijkse Europese Urologen Congres (EAU) georganiseerd. Onderzoekers van het ERSPC screeningbureau Rotterdam reisden naar München af en verzorgden presentaties ten aanzien van de rol van de MRI-scan in een screeningprotocol (drs. Arnout Alberts), en kwaliteit van leven bij mannen die kozen voor een actief afwachtend beleid ten opzichte van mannen die werden bestraald of geopereerd (dr. Lionne Venderbos). Dr. Monique Roobol en drs. Frank-Jan Drost gaven in hun presentatie weer dat de vermindering van prostaatkankersterfte die door screening teweeg wordt gebracht, te wijten is aan het ontdekken van de kanker in een vroeger stadium en niet zozeer aan het krijgen van een betere behandeling. Prof. Bangma, bestuurslid SWOP-Research, zat op de maandag een sessie voor met als doel de aanwezige urologen te informeren over de op dit moment beschikbare methoden voor het onderscheiden van laag- en hoog-risico prostaatkankers en welke behandeling te adviseren aan mannen bij wie een zeer laag-risico prostaatkanker werd gediagnosticeerd.

Prostaatwijzer
Onderzoekers uit Ierland presenteerden op zondag resultaten over de vergelijking van de Prostaatwijzer ten opzichte van de toepassing van een andere risicowijzer de Prostate Cancer Prevention Trial risicowijzer (PCPT). In een populatie van 2.001 Ierse patiënten was de Prostaatwijzer beter in staat de kans op prostaatkanker en de kans op hoger-risico prostaatkanker te voorspellen dan de PCPT-risicowijzer. Vanwege de goede prestaties van de Prostaatwijzer, concludeerden de onderzoekers dat gebruik van de Prostaatwijzer in de klinische praktijk de patiënt ten goede zou komen (Foley et al., Eur Urol Suppl 2016;15(3);e385).