SWOP-Research

De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Prostaatkanker Research (SWOP-Research) werd op 31 augustus 2006 opgericht en is statutair gevestigd te Rotterdam. Overeenkomstig haar doelstellingen steunt SWOP-Research kwalitatief hoogwaardig onderzoek naar kanker van de urinewegen, in het bijzonder onderzoek naar prostaatkanker.

Het Bestuur

Het bestuur van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Prostaatkanker Research (SWOP-R) bestaat uit zes bestuursleden en twee adviseurs. De bestuursleden stellen zich hieronder graag aan u voor. Zij ontvangen geen beloning voor hun inzet en werkzaamheden voor de Stichting.

Prof.dr. F.H. Schröder

Voorzitter

Schröder studeerde geneeskunde in Hamburg, Marburg en aan de Universiteit van Saarbrücken. Hij volgde zijn urologische opleiding in Homburg/Saar en aan de Universiteit van California in Los Angeles. Deze voltooide hij in 1971. Van 1969 tot 1970 was Schröder researchfellow bij de afdeling Biologie, Universiteit van Californië, San Diego. Schröder promoveerde in 1972 op zijn dissertatie getiteld ‘Endocriological and morphological studies of prostatic tumors in vitro’. Van 1972 tot en met 1976 was Schröder Associate Professor of Urology aan de Universiteit van Würzburg. Van 1977 tot en met 2002 was hij afdelingshoofd Urologie, Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam, the Netherlands. Prof. Schröder zette in 1994 in samenwerking met Prof. Denis uit België de European Randomized study of Screening for Prostate Cancer op. Hij was jarenlang de internationaal coördinator van de ERSPC study. In 2012 heeft hij het stokje overgedragen aan Prof. Hugosson uit Zweden.

Schröder heeft meer dan 650 publicaties, 200 boekhoofdstukken en reviews op zijn naam staan. Een groot aantal promovendi is onder zijn leiding gepromoveerd. Hij heeft door de jaren heen vele onderzoekssubsidies binnengehaald en vele prijzen gewonnen; beiden op nationaal en internationaal niveau. In 2002 werd hij geridderd tot commandeur in de orde van de Nederlandse leeuw. Sinds oktober 2012 is Schröder het vijfde Nederlandse lid van de American Academy of Sciences, Institute of Medicine.

Prof.dr.ir. G.W. Jenster

Secretaris

Na zijn studie celbiologie aan de Universiteit Wageningen is Guido Jenster in 1994 gepromoveerd als moleculair bioloog aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op het onderwerp: ‘functionele domeinen van de androgeenreceptor. Als postdoc heeft hij op het Baylor College of Medicine (Houstan, Texas, V.S.) gewerkt aan eiwitten (zogenaamde coactivatoren) die de activiteit van steroid receptoren beïnvloeden. Dit werk is voortgezet als Assistant Professor op het M.D. Anderson Cancer Center (Houston, Texas, V.S.). In deze periode is zijn werk over de rol van de androgeenreceptor en mannelijke geslachtshormonen in prostaatkanker opgezet. In 1999 is Dr. Jenster met zijn familie teruggekeerd naar Rotterdam om als Universitair Docent op de afdeling Urologie zijn onderzoek naar prostaatkanker voort te zetten. In zijn huidige positie als Professor in de Experimentele Urologische Oncologie begeleidt Jenster een groep van ongeveer 20 personen die onderzoek verrichten naar:

  • Het ontdekken en de analyse van (nieuwe) genen en cascades die verantwoordelijke zijn voor het doen ontstaan en de progressie van prostaatkanker;
  • De identificatie en karakterisatie van prostaatkankerstamcellen;
  • De identificatie en validatie van nieuwe markers voor prostaatkanker;
  • De rol van kleine blaasjes (zogenaamde exosomen) in de groei en progressie van kanker;
  • De ontwikkeling van in vitro en in vivo modelsystemen voor prostaatkankeronderzoek.

Internet adres: www.erasmusmc.nl/47659/51019/1902385/1950836/GuidoJenster

A.W. Knol, RA

Penningmeester

Fred Knol, in 1930 geboren in Rotterdam, voltooide zijn studie tot accountant in 1961. Tijdens zijn studie was hij werkzaam op een Nederlands accountantskantoor. In 1961 was hij betrokken bij de oprichting van de Nederlandse tak van een grote international accountantsorganisatie. In 1968 nam hij de leiding over van de Nederlandse kantoren van die organisatie tot 1984. In 1987 trok hij zich terug uit de public accountancy en wijdde zijn aandacht aan vrijwilligerswerk.

Knol bekleedde verscheidene functies bij het NIVA (thans Koninklijk NIVRA); onder meer als lid van het Dagelijks Bestuur, als lid van de Raad van Beroep en als lid van de Commissie Voortgezette Educatie Registeraccountants (VERA).

Prof.dr. C.H. Bangma

Lid

Chris H. Bangma (geboren 4 januari 1959) werd in 2002 benoemd tot hoogleraar Urologie en hoofd van de afdeling Urologie van het Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam.

Dr. Bangma schreef zijn dissertatie ‘Prostate Specific Antigen and ultrasonography in detection and follow-up of prostate cancer’ in 1995 en rondde zijn opleiding tot uroloog aan het Erasmus MC af in 1997. Hij volgde een research fellowship in gentherapie en moleculaire biologie aan het Baylor College of Medicine, Houston, USA (Prof. Timothy Thompson en Prof. Peter Scardino) en aan de Vrije Universiteit te Amsterdam (Prof. Bob Pinedo). Sindsdien verricht hij onderzoek op het gebied van prostaat- en blaaskanker.

Bangma participeerde in diverse Europese onderzoeksconsortia: vijfde en zesde kadeprogramma 2000-2010 (PIG, P-Mark, GIANT), de ERSPC vanaf 1993, vanaf 2008 in het zevende kaderprogramma ProNest (Prostate Research Organizations-Network of Early Stage Training). Momenteel is hij ook onderzoeksleider van het Prostate Cancer Molecular Medicine (PCMM 2009) programma en het internationale onderzoek naar active surveillance voor prostaatkanker (PRIAS). Voor ZonMw leidt Bangma het project ‘Translationeel Gentherapeutisch Onderzoek (Oncolytic adenovirus therapy as a neoadjuvant treatment for prostate cancer).
Bangma heeft bijgedragen aan meer dan 180 internationale publicaties, naast boekhoofdstukken, en is eindredacteur van het Leerboek Urologie en van uitgaven op het gebied van patiëntenvoorlichting.

Mevr. M.J.M. Bonnema-Kok

Lid

Mijn naam is Marcella J.M. Bonnema-Kok. Sinds 2001 ben ik weduwe van Abe Bonnema. Abe was een groot architect, maar hij is overleden aan prostaatkanker. In Groningen (UMG) had Abe te laat een PSA onderzoek ondergaan. In 1995 werd Prof. F.H. Schröder geconsulteerd. Abe zou nog 6 jaar kunnen leven.

Nu de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Prostaatkanker Research. In 2000 heeft Abe al zijn medewerking toegezegd en in 2001 heeft hij zijn financiële en morele steun gestart, die daarna is voortgezet door de Abe Bonnema Stichting. Ook privé steun ik SWOP-Research. Daarnaast heb ik zitting genomen in het bestuur van SWOP-Research.

Ik ben erg betrokken geraakt door de prostaatkanker van Abe. Maar ik ben eveneens onder de indruk van het werk van SWOP-Research, met name wat men doet aan prostaatkankeronderzoek en de belangrijke resultaten betreffende de vroege opsporing van prostaatkanker.

Mijn activiteiten bestaan uit:
– Aandacht voor mannen die lijden aan prostaatkanker;
– Aandacht voor prostaatkankeronderzoek in het algemeen;
– Aandacht voor het onderzoek dat gesteund wordt door SWOP-Research in het bijzonder;
– Aandacht voor de promotie van steun aan SWOP-Research.

Daarnaast ben ik actief als lid van het bestuur van de Abe Bonnema Stichting die, in uitvoering van de wil van Abe, blijvend steun geeft aan het Fries Museum in Leeuwarden. Bovendien wordt de Abe Bonnema Architectuurprijs om de twee jaar uitgereikt (voor het eerst in 2013) en in even jaren de Abe Bonnema aanmoedigingsprijs voor jonge architecten.

Verder geniet ik van cultuur en muziek, en steun ik culturele stichtingen en verschillende andere instanties.

M.J. Roobol-Bouts

Lid

Dr. Monique Roobol is Professor Besliskunde in de Urologie, afdeling Urologie, Erasmus MC. Daarnaast is ze coördinatrice van het ‘UroBuro’ (voorheen prostaatkankerscreeningbureau), afdeling Urologie, Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam. Ze heeft in 2003 haar mastertitel behaald en ontving in 2005 een doctorsgraad voor haar proefschrift ‘Prostate cancer screening: tests and algorithms’. In het verleden is ze werkzaam geweest als moleculair biologisch analist.

Op het UroBuro lopen momenteel meerdere studies. Roobol is onder meer verantwoordelijk voor het Rotterdamse deel van de ERSPC studie en de PRIAS studie. Zij is daarnaast betrokken bij meerdere nationale en internationale samenwerkingsprojecten op het gebied van prostaatkanker.

Prof. Roobol heeft meer dan 200 publicaties op haar naam staan. Gemiddeld begeleidt Roobol 1-2 postdoc onderzoekers en 3-4 promovendi. Haar onderzoek is meerdere malen onderscheiden. Ze ontving in 2007 de ‘van Stockum’ prijs voor beste urologische dissertatie. In 2010 ontving Roobol tijdens het jaarlijkse Europese Urologen Congress (European Association of Urology) de prijs voor het beste gepubliceerde paper in dat jaar voor klinisch onderzoek. In 2018 ontving Roobol tijdens het jaarlijkse Europese Urologen Congres (European Association of Urology) in Kopenhagen de ‘Platinum Award’ voor haar belangrijke bijdrage op het gebied van prostaatkankeronderzoek.

Roobol haar werk wordt regelmatig aangehaald in de pers. Daarnaast houdt ze als genodigde spreker geregeld presentaties tijdens internationale urologische congressen; waaronder de AUA, EAU en de SIU.

De adviseurs stellen zich aan u voor

Dhr. dr. R. Kranse

Ries Kranse studeerde electro-/informatietechnologie aan de HTS te Rotterdam. Gedurende zijn dienstplicht (welke hij niet vervulde) werkte hij 18 maanden als computerprogrammeur aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam – afdeling Automatic Signal Processing. Daarna werkte hij bij hetzelfde instituut op de afdeling Urologie/Urodynamica. Zijn proefschrift ‘Statistical Urodynamics’ richtte zich op de kwantificatie van de obstructie van de blaas. Daarnaast was hij betrokken bij het verwerken van data binnen de European Randomized study of Screening for Prostate Cancer (ERSPC Rotterdam). In deze context ontwikkelde Kranse een model om de waarschijnlijk in te schatten van het ontdekken van prostaatkanker bij het nemen van sextante biopten gegeven (onder andere) de reeds bekende PSA-waarde. Kranse ontwikkelde een grafisch hulpmiddel om deze waarschijnlijkheid mee te berekenen. Dit grafische hulpmiddel bestaat uit een ronde rekenliniaal met draaiende schijven – de Prostaatwijzer (Prostate Cancer Risk Calculator). Kranse is een van de patenthouders van dit grafische hulpmiddel.

Kranse werkt momenteel aan de kwantificatie van excess mortality als een alternatief/aanvulling op de nu gebruikte ziekte-specifieke-sterfte analyse.

Kranse is geboren in 1960, is getrouwd en heeft twee kinderen.

Dhr. M.L. Wyler