er gelegenheid van het vijfjarig bestaan van het Prostaatcentrum Zuid-West Nederland heeft in de afgelopen ‘snorrige’ maand Movember de Prostaatdag plaatsgevonden. Georganiseerd door het samenwerkingsverband ProstaatPartners, werd ten overstaan van patiënten en hun partners, artsen, onderzoekers en andere welkome belangstellenden, een drieluik van voordrachten gegeven en werden interessante discussies gevoerd. De ruim 80 belangstellenden werden meegevoerd door de recente ontwikkelingen van diagnostiek en therapie van prostaatkanker en de beleidsmatige en organisatorische plannen en knelpunten in de zorgorganisatie. Tevens werd door enkele patiënten zeer persoonlijke ervaringen op invoelbare en gevatte wijze verteld.

Een greep uit alle interessante voordrachten leert ons het succes van de nieuwe ‘One-stop Shop’ prostaatdiagnostiek middels prostaat-MRI. Onder leiding van patholoog dr. Arno van Leenders en radioloog dr. Ivo Schoots werd uitgelegd hoe patiënten op één dag zowel een MRI scan krijgen alsmede (eventueel gerichte) prostaatbiopten, waarmee vervolgens binnen 1,5 week een behandeladvies gerapporteerd kan worden aan de verwijzend uroloog.

Vervolgens werd een kijkje in de operatiekamer geboden aan de hand van videobeelden en uitleg over de werkwijze van de Da Vinci robot voor prostaatoperatie (drs. Martijn Busstra en dr. John Rietbergen) en de Cyberknife robot voor de prostaatbestraling (drs. Shafak Aluwini). De bijzonderheden ten opzichte van vroegere werkwijze, de voordelen en de nieuwste ontwikkelingen werden in detail toegelicht.

In een 1-op-1 gesprek met uroloog/seksuoloog drs. Willem Boellaard vertelt een patiënt over de gevolgen van het hebben van prostaatkanker, en in het bijzonder de effecten van de operatie op zijn seksbeleving. Dit gevoelige onderwerp lijkt roering te brengen in de zaal. Met een snufje gepaste humor leidt dit tot een invoelbare schets van successen en teleurstellingen waarin menig patiënt zich zal hebben herkend.

De interactieve discussie tussen de voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleven (prof dr. Pauline Meurs), verzekeraar Achmea (dr. Bas Geerdes) en Patiënt Advocate van Inspire2Live (dr. Peter Kapitein) gaf veel stof tot vragen. Zij namen stellingen in over wat goede zorg is en op welke wijze het beschikbare geld besteed zou moeten worden.

Daarna spraken drie directieleden van het Erasmus MC (prof. dr. Ernst Kuipers), de Sint Franciscus Vlietlandgroep (dr. Karen Kruijthof) en het Maasstad ziekenhuis (drs. Johan Dorrestijn) over samenwerking en toekomstvisies voor ziekenhuiszorg in de regio Rotterdam.

Ten aanzien van innovatie binnen het wetenschappelijk onderzoek vertelde prof. dr. Guido Jenster over de snelle ontwikkelingen op gebied van genetische diagnostiek. Waar het in 2001 nog 100 miljoen dollar kostte om het hele genoom (alle DNA) van 1 persoon te analyseren, kost dit nu slechts 1.000 dollar. De mogelijkheden om kanker op te sporen via het aanwezige DNA in lichaamsvloeistoffen zoals bloed en urine, en de steeds gevoeligere analysemethodes om het DNA te kunnen karakteriseren, breidden zich verder uit. Grote doorbraken liggen in het verschiet.

Tot slot kan ik u de toelichting niet onthouden van dr. Sophie Bruinsma op het project ‘Global Action Plan 3’, gefinancierd door de Movember Foundation. Hierbij zette zij uiteen wat de plannen zijn om onderzoek naar actieve surveillance van mannen met laag risico prostaatkanker nog verder te verbeteren. Zij organiseert, vanuit het Erasmus MC, de samenvoeging van afzonderlijke databases van meer dan 20 topklinieken in 14 landen, waardoor krachtigere analyses gedaan kunnen worden naar de beste vorm van actieve surveillance. De eerste resultaten worden volgend jaar verwacht.

Frank-Jan Drost, promovendus van de afdeling Radiologie en Urologie te Erasmus MC