Vanaf vandaag, 7 augustus 2014, zijn de nieuwe 13-jaar follow-up gegevens van de ERSPC studie in The Lancet gepubliceerd. Eerder publiceerden Professor Schröder en co-auteurs al de 9- en 11-jaar follow-up gegevens waaruit bleek dat er voor mannen van 55-69 jaar in de screening arm van ERSPC een significant lagere prostaatkankermortaliteit te zien is ten opzichte van mannen in dezelfde leeftijdscategorie in de controle arm. In de publicatie van vandaag wordt die boodschap wederom bevestigd; doormiddel van screening kan de prostaatkankermortaliteit met 21% worden verlaagd.

De absolute risicoreductie van overlijden aan prostaatkanker in de gescreende groep bedroeg na 13 jaar 1,18 per 1000 gerandomiseerde mannen. Dit vertaalt zich naar 781 mannen die moeten worden uitgenodigd (NNI) voor screening en 27 mannen die moeten worden gediagnosticeerd en meestal behandeld (NND) met prostaatkanker om één geval van overlijden aan prostaatkanker te voorkomen. Ten opzichte van de eerdere uitkomsten betekend dit een enorme verbetering (NNI van 1410 en een NND van 48 bij 9-jaar follow-up).

Ondanks de positieve bevindingen van de onderzoeksgroep zal er nog niet worden overgegaan tot het instellen van bevolkingsonderzoek. De nadelen van screening moeten allereerst meer gedetailleerd in kaart worden gebracht waarna ook oplossingen zullen moeten worden aangedragen. Er zal met name moeten worden gewerkt aan de vermindering van het aantal niet klinisch relevante of dodelijke prostaatkankers (overdiagnose). SWOP-Research helpt hieraan mee door de ondersteuning van het project dat binnen ERSPC Rotterdam loopt en de waarde van de multi-parametrische MRI ter voorkoming van onnodige prostaatbiopten evalueert.