Eind 2012 is er, dankzij donaties, een nieuw echoapparaat (Urostation) aangeschaft voor een nieuw te starten MRI-studie binnen ERSPC Rotterdam. Met behulp van de Urostation kunnen MRI-beelden over de echobeelden van de prostaat worden gelegd waardoor het mogelijk is biopten te nemen, gericht op eventuele afwijkingen gezien op de MRI. Het toepassen van deze vernieuwde techniek kan handig zijn op het moment dat er bij een patiënt gedacht wordt aan prostaatkanker maar er uit een normale bioptsessie (biopten worden verspreid door de prostaat genomen) niets naar voren is gekomen. De techniek kan ook worden toegepast bij patiënten met een langzaam groeiende prostaatkanker die een actief afwachtend beleid volgen; met MRI-TRUS fusion prostaatbiopten wordt nagegaan of de prostaatkanker niet agressiever wordt.

Naast dat wij deze techniek gebruiken voor ons onderzoek, zijn we deze eind 2013 ook gaan gebruiken voor klinische doeleinden, en met groot succes! Urologen uit heel Nederland kunnen patiënten doorverwijzen naar het Erasmus MC om gebruik te maken van deze service. Elke dinsdag bestaat er de mogelijkheid om 2 patiënten een MRI en eventuele biopten op dezelfde dag aan te bieden. Er is momenteel zelfs zoveel animo dat dit aantal is uitgebreid naar 3 patiënten; een uitbreiding naar 4 patiënten ligt op de loer.

Er is kortom een duidelijke behoefte vanuit urologen en patiënten voor het gebruik van deze techniek. Bovendien krijgen wij zeer tevreden reacties van zowel urologen alsook patiënten. Wij willen de donateurs van SWOP-Research dan ook hartelijk danken voor het mogelijk maken van de aankoop van dit apparaat!