Op 27 mei 2014 organiseerden de afdeling Urologie, Erasmus MC en STAR MDC een nascholingsavond voor huisartsen. Thema: het prostaatconsult en de prostaatwijzer.

Het idee voor de samenwerking tussen de afdeling Urologie, Erasmus MC en STAR MDC is ontstaan doordat het voor huisartsen lastig is het risico op prostaatkanker in te schatten op basis van alleen een PSA test. Door naast de bepaling van de PSA ook een rectaal toucher en een prostaatecho uit te voeren, kan met behulp van de prostaatwijzer op wetenschappelijke wijze het risico op prostaatkanker worden bepaald. Op basis van die informatie kan de huisarts vervolgens besluiten de patiënt door te verwijzen naar de tweedelijn voor een biopt of om de patiënt onder eigen supervisie te houden. Voor de afdeling Urologie levert dit onderzoek waardevolle data waarmee dr. Monique Roobol de wijzer ook in een eerstelijnssetting kan valideren.

Een pilotonderzoek is inmiddels gestart en de eerste patiënten zijn geïncludeerd! Wordt vervolgd.